Kontakt

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Adres: ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno.

Telefon :  (24) 355 83 51

E-mail – geodezja@wsgk.com.pl